Delta

Fästs i bettringarna tillsammans med ett grimskaft eller en longerlina. Man använder delta t.ex. om man vill leda hästen men inte hålla i tyglarna. Deltat gör att man får bästa kontrollen över hästen från marken då den inverkar på båda bettringarna om man ska stanna hästen eller om den blir för stark och vill ge sig iväg. Man bör dock inte longera med delta då den inte ger någon vändande inverkan tillsammans med linan.

 

Tillbaka till utrustning