Longering

Longera kan man göra för att:

 • Sätta igång hästen efter en periods vila
 • Träna unghästar innan de börjar ridas/köras
 • Rasta av den spända/stallmodiga hästen före ridning
 • Motionera en häst som inte kan ridas t.ex. pga sår/tryck från sadeln eller att den ömmar i ryggen
 • Förbereda för tömkörning
 • Träna sitsen. (En longerar medan en ryttare sitter på och gör olika sits- och balansövningar)

För att longeringen ska ha positiv verkan krävs att man gör på rätt sätt. Det kan ta tid att lära sig och det är viktigt att man har en bra lärare som hjälper en första gångerna. Det är också viktigt att underlaget är bra och inte halkigt eller ojämnt.

Man longerar max 30 minuter, ännu kortare tid för unghästen. För lång tid kan slita på hästen istället för att bygga upp.

Utrustning:

 • Linföraren ska ha hjälm, handskar och skor/stövlar utan sporrar (p.g.a. snubbelrisken).
 • Hästen ska ha träns, sadel eller longergjord, benskydd/lindor fram och bak, alt. bara fram. Om hästen har sadel bör stigbyglarna tas bort för att inte slå mot hästen. Används longergjord kan det vara bra med ett schabrak under.
 • Longerpiskan ska vara ca 2 m lång, både skaftet och slängen.
 • Longerlinan ska vara ca 7 m lång. Den kan dras genom inre bettringen, över nacken och sättas fast med haken i den yttre bettringen. Den kan även fästas endast i den inre bettringen, men då ska yttersidan vara inspänd. Ytterligare ett sätt är att dra linan genom inre bettringen och sedan fästa den i gjorden på samma sida, samtidigt som yttersidan även här är inspänd.

Linförarens placering:

Något längre bak för att vara pådrivande. Ska man stanna hästen går man istället lite längre fram mot hästens huvud. T.ex: ska man driva hästen framåt i höger varv, placerar man sig själv mer till vänster.  Gör alltid likadant! Oavsett om det är en skolad häst eller inte är detta jätteviktigt, då det blir förvirrande för hästen annars, som då inte kan utföra arbetet på rätt sätt.

När man gjort hästen klar för att börja, ska man stå i mitten av volten, och sedan långsamt veckla ut linan samtidigt som hästen ökar voltens storlek mer och mer. När man sedan ska byta varv eller avbryta longeringen måste hästen först göra halt ute på voltspåret. Sedan börjar man veckla in linan igen, samtidigt som man går mot hästen. Man bör vara snabb med detta för att undvika att hästen tar ett steg och börjar trampa på linan. Man leder sedan in hästen till mitten av volten.

Longerpiskan ska man stoppa under armen, och låta vila bakom sig. Det ska inte finnas risk för att man råkar vifta till mot eller träffa hästen med piskan. Man ska heller inte lägga den på marken. När man då ska plocka upp den måste man böja sig ner, samtidigt som man tappar fokus från hästen och då kan olyckan väldigt snabbt vara framme.

När man ska byta ”spöhand” bör man också ta piskan bakom ryggen till den andra handen, inte framför sig då man riskerar att träffa eller skrämma hästen.

Man börjar longera utan inspänningstyglar så att hästen får värma upp i en fri form. När man sedan ska spänna in den gör man samma vanliga procedur; gör halt på voltspåret, samlar in linan och går fram till hästen för at till sist leda in den till mitten av volten. Ytter inspänningstygel fästs först och sedan går man direkt till innersidan och gör samma sak där. Man bör aldrig spänna innersidan först och stå kvar där med en icke inspänd yttersida. Hellre att hästen är ställd ifrån en än mot en om den börjar bli orolig och går runt, backar eller försöker resa sig.

Hjälper och kommandon

 • I gångarten – smacka för framåtdrivande och säg ”hooooohh” för förhållning.
 • Från halt till skritt: ”Skrittaaa”, från skritt till trav: ”Travaaa” och från trav till galopp: ”Gaalopp”.
 • Från galopp till trav: ”Traaavaa”, från trav till skritt: ”Saktaaa” eller ”Skrittaaa”  och från skritt till halt: ”Ptrooo”.
 • Vilken ton man uttalar orden i har en stor betydelse. I framåtdrivande kommandon ska man låta uppmuntrande, samtidigt som man höjer piskan något och driver på hästen något bakifrån. Vid förhållande kommandon ska rösten vara lugnande, samtidigt som piskan är passiv och man rör sig närmare hästens framdel (i sidled, ej fram mot hästen).

 Framåtdrivande hjälper

 • Piskan höjs, bakom hästen.
 • Linföraren placerar sig något närmare hästens bakdel och börjar röra sig mer i takt med hästens rörelser för att driva den framåt.
 • Läs ”Hjälper och kommandon” ovan

 Förhållande hjälper

 • Piskan sänks mot marken
 • Läs ”Hjälper och kommandon” ovan
 • Linföraren stannar upp, och placerar sig något närmare hästens framdel för att få hästen att minska tempot eller sakta av.

Vanliga fel

 • Hästen spänns in för tidigt, innan den ör uppvärmd.
 • Hästen spänns in för mycket.
 • Inre inspänningstygel spänns in först.
 • Linföraren glömmer att gå in i mitten av volten vid utförande av hästen.
 • Piskan släpps på marken.
 • Linföraren har inte koll på linan och den blir trasslig.
 • Linföraren rör sig för mycket, istället för att stå i mitten.
 • Linan släpar i marken.
 • Fel kommandon används.