Hästen

Gå vidare till: Att arbeta med hästar, Signalement, Hästens delar, Daglig visitation, Lägg ett stallbandage, Foder, Sjukdomar, inälvsparasiter, Veterinärerna i Svenljunga, Utrustning

HÄSTENS FYRA F

Man brukar tala om hästens Fyra F: Flock, flykt, föda, fortplantning. Dessa ord kan på ett mycket bra sätt beskriva hästens instinkter och förklara dess beteende.

Flock – Hästar är flockdjur och de håller alltid ihop. Flocken har alltid en ledare, som bestämmer och som är högst i rang. Sedan följer en viss ordning, där varje häst har en särskild plats i flocken, från högst i rang till lägst. Detta kallas för rangordning, något som hästarna gör upp helt själva. flock

Flykt – Hästar är flyktdjur, ständigt beredda på att fly vid fara. Hästar som möter på rovdjur, slåss inte utan flyr i stället så fort de kan. Då hästar i fångenskap väldigt sällan utsätts för fara, tränar de ändå ibland på att fly, något som vi kan uppfatta som dumdristigt och ha svårt att förstå oss på. En häst som plötsligt hoppar till och springer iväg några steg till synes utan anledning är inget ovanligt och heller inget ”dumt beteende” utan snarare helt naturligt.

Föda – Hästars liv går i stort sett ut på att äta och söka föda. Deras tarmsystem är uppbyggt för ständigt ätande och bearbetning av födan. Det är då viktigt att vi hästägare, som inte kan erbjuda dem bete året om, försöker tillgodose dessa behov så gott vi kan. Då hästar är vanedjur, märker de direkt om utfodringen blir senare än vanligt. Därför måste vi se till att fodra vid regelbundna tider och ge hästarna tillräckligt med foder för att de ska må bra. Annars riskerar man kolik och/ eller stress hos hästen, vilket kan bidra till bl. a. krubbitning eller vävning.

Fortplantning – Här är det viktigt att ha förståelse för hästens beteende, beroende på om det är hingstar eller ston man hanterar. Vissa ston kan under brunsten bete sig precis som vanligt, medan andra blir helt annorlunda. Brunstcykeln är 21 dagar. Stoet är brunstigt ca 6 dagar och därefter dröjer det 15 dagar till nästa brunst. Brunst kan upptäckas t. ex. genom att hästen lyfter på svansen eller skvätter urin. Vissa ston blir väldigt känsliga under dessa dagar och få ett grinigt beteende, vilket kan märkas tydligt vid ridning eller hantering.

fölklar

Hantering av hingstar kräver stor kunskap. De är av naturen dominanta och deras uppgift är att fortplanta sig. Hormoner gör att hingstar kan bli svårhanterade och det gäller att vara mycket uppmärksam och försiktig i all hantering. Om t. ex. ett brunstigt sto går förbi, kan hingsten bli aggressiv om den inte får komma i närheten.

Man bör inte ha hingstar och brunstiga ston i samma hage. Och kom ihåg att även mycket små hingstponnyer kan betäcka ett större sto. Man bör  heller inte ha vuxna hingstar i samma hage då de kan bli mycket aggressiva mot varandra och skador kan uppstå.