Att arbeta med hästar

Tillbaka till Hästen

Har du som mål att jobba med hästar i framtiden?…

…då har du väldigt stor nytta av att göra yrkesprovet för hästskötare. Det är inkörsporten till en framtid som yrkesverksam inom hästnäringen! Det är ett kvitto på att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att jobba med det du älskar allra mest – hästar! Läs mer om yrkesprov för hästskötare här

För att jobba professionellt med hästar måste man ha ett gott horsemanship. Även det måste man visa kunskap på under ett yrkesprov för hästskötare. Det innebär att man ska:

  • Sätta hästens välbefinnande i centrum

Hästen behöver alltid omvårdnad, oavsett dag eller tid på året, eller om man själv är trött och inte orkar. Har man häst så har man också fullt ansvar för att den mår bra.

  • Lösa sina uppgifter på ett säkert sätt

Säkerhet är något av det viktigaste när man håller på med hästar. Man måste tänka på säkerheten både för häst och för människa och ständigt ha i åtanke att hästen är ett flyktdjur som kan reagera på alla möjliga saker runt omkring sig. Man ska aldrig sätta hästen eller sig själv i en situation som man är osäker på att man klarar av.

  • Ha förståelse för och kunna förutse hästens reaktioner

Som ovan nämnt är hästen ett flyktdjur. Saker som vi inte ser eller förstår kan hästen reagera starkt på och vilja fly från. En häst som hoppar till eller försöker fly är aldrig dum! Den följer bara sina instinkter.

  • Ha ett korrekt fackspråk

Använd rätt ord! T.ex. heter det foder, inte mat. Hästen har en bläs, inte en vit rand i ansiktet.

  • Visa ordningssinne 

Att hålla ordning och reda handlar inte bara om att det ska se snyggt ut, det är också viktigt ur säkerhetssynpunkt. En sopborste i stallgången kan innebära livsfara om det kommer en skenande häst. En grimma som hänger kvar i uppbindningen i boxen kan få både häst och människa att fastna och skada sig.

  • Arbeta effektivt, rationellt, ekonomiskt och ergonomiskt 

Att vara snabb utan att stressa och slarva, att vara sparsam med foder och strö, att arbeta rätt med kroppen för att undvika förslitningsskador. Böj t.ex. knäna istället för ryggen, för att lyfta upp något tungt från marken. Om man vill arbeta med hästar under en lång tid så är det viktigt att ta hand om sig själv.

  • Ha en lämplig klädsel

Detta har också med säkerheten att göra! Bär hjälm vid ridning, grova skor vid stallarbete, åtsittande kläder och inga fladdrande halsdukar etc. Detta för att undvika olyckor och skador.

  • Ha servicemedvetenhet mot kunder och hästägare

Uppträd professionellt och bemöt andra som du själv vill bli bemött. Nöjda hästägare och kunder gör en trevlig arbetsplats!

  • Dela med sig av sina erfarenheter 

För att den goda hästhållningen ska bevaras måste man hela tiden föra den vidare och dela med sig av sin kunskap! Inte minst om man ser något som är felaktigt. Om man t.ex. ser att någon leder en häst utan grimskaft bör man förklara för denne att man alltid ska använda grimskaft och varför detta är viktigt. Säger man det på ett trevligt sätt och i utbildande syfte, kommer den personen med all säkerhet uppskatta detta!

Lycka till!