Att stalla in hästen

Att tänka på efter sommaren

Att ”stalla in” hästen efter betet kan ha lite olika betydelser. Men det innebär i vilket fall att man avslutar bete1betesperioden. Vissa hästar, som varit någon annanstans under sommaren, åker hem till stallet igen, sover inne på natten och går i rasthage på dagen. Andra hästar kanske fortfarande betar under dagtid men står inne på natten. Vissa hästar är ute dygnet runt under betesperioden, medan andra är inne på natten, eller inne på dagen för att skydda sig mot de värsta insekterna i värmen.
Hur länge en häst kan gå på bete är väldigt individuellt. Faktorer som spelar in är t.ex. ras, hull, betesytan i förhållandet till antalet hästar, betets näring (som kan skilja sig från år till år).

I början av sommaren är gräset som mest näringsrikt och minskar sedan mer och mer. Har man en svårfödd häst, kan den mycket väl behöva stödfodras i augusti eller ännu tidigare om betet börjar minska. Om gräset börjar ta slut finns också risk för att hästen börjar äta andra växter som den normalt sett inte skulle äta, vilket kan leda till bl.a. fång.

efterbete stör

Att stödfodra med hö eller hösilage mot slutet av betet är även bra för tarmfloran, då det automatiskt blir en långsam övergång från gräs till hö. Att byta foder för tvärt kan orsaka kolik.

 

Skillnad på betesfattighet och näringsfattighet bete 3
Betesfattighet innebär att det finns för lite gräs och därmed för lite mat till hästen. Man bör då tänka på att stödutfodra med hö eller hösilage, eller se om det finns en annan hage med mer gräs att byta till.

Näringsfattighet är när gräset innehållet för lite näring. Om det finns gott om gräs men det är näringsfattigt, blir gräset mer ett sätt för hästen att sysselsätta sig och hålla värmen. Hästen har ju dels ett behov av långa ättider och dels ett behov av näring för att hålla hullet. När gräset framåt hösten börjar bli näringsfattigt, är det alltså inte säkert att hästens näringsbehov blir tillgodosett, även om ättiden är lång. Kraftfoder bör endast stödutfodras om betet är näringsfattigt och hästen tappar i hull.

efterbete rast2efterbete rastutrflugpan

Fler faktorer än gräsets innehåll
Det kan finnas andra skäl till att stalla in hästen tidigare än betets kvalitet och hästens näringsbehov. Till exempel väder och temperatur, dåliga hovar eller besvär med insekter. Vid varmt och torrt väder blir hovarna torrare, vilket kan vara ett stort problem för vissa hästar, då de kan gå sönder. Insekter eller soleksem kan också vara ett stort problem under sommaren, speciellt vid varmare klimat. Men även kallare temperaturer, regn och blåst kan vara en orsak till att man vill stalla in sin häst.

Hästar med mer fullblod i sig brukar tyvärr ofta ha känsligare hovar; de kan bli torra och spricka. Dessa hästar kan också ha svårare att hålla både värme och hull. Tvärtom kan den kallblodiga hästen bli för fet, då denna typ av häst i regel är mer lättfödd. Även det kan vara en orsak till att ha hästen inne nattetid. Vissa hästägare väljer även att ha munkorg på sin lättfödda häst. Det är då viktigt att se till att hästen ändå lyckas att både dricka och få i sig salt.

Igångsättning efter vila
Oftast innebär betesperioden att ridhästen också får vila ett tag. Att ha i åtanke om man vill rida under betesperioden sättaigångär att hästen ofta är tröttare än vanligt. Att gå ute större delen av dygnet, eller t.o.m. dygnet runt, tar på krafterna.
Om hästen vilat endast några veckor, hinner den generellt sett inte tappa så mycket varken muskler eller kondition. Men detta är förstås individuellt. Även om hästen vilat från arbete, har den ändå rört på sig ganska mycket i beteshagen, skillnad från en viloperiod då hästen står på stall och går i mindre hage.

Det viktigaste när man sätter igång hästen är att man är lyhörd och att man inte går för fort fram. Man bör skritta hästen minst en vecka och gärna ute i skog och mark. När man rider de första passen i manege eller paddock, bör man börja lugnt i trav på rakt spår eller stora böjda spår och inte ge sig in i för svåra övningar på en gång. Även om den inte vilat speciellt länge behöver den ändå få tid på sig för att byggas upp och inte brytas ner.

LYCKA TILL!

Läs även:
Grovfoder
Slowfeedingnät
Hästen på bete