Grovfoder

Vad är grovfoder?

Gräs, hö, hösilage, halm

 • Hästen är gräsätare. I vilt tillstånd betar hästen ca 18 timmar/dygn.

Eftersom gräs innehåller ca fem gånger så mycket vatten som hö, äter den vuxna hästen upp till 30 kg gräs om dagen.  Ett sto som diar kan behöva så mycket som 60 kg gräs.

Gräset är som mest näringsrikt i början av sommaren. Näringsvärdet kan till och med vara dubbelt så högt i juni som i augusti. Reserverna av hull som hästen lagt på sig förbrukas då snabbt och det dröjer inte länge innan hästen blir mager. Så fort man märker att hästen börjar tappa i hull, bör man så fort som möjligt börja stödutfodra hästen med hö. Det vanligaste är att hästen i samband med betet får en periods vila. Under den perioden behöver därför bara hästens underhållsbehov* täckas. Om hästen däremot ska hållas igång i arbete samtidigt, kan man behöva ge kraftfoder.

*underhållsbehov = den mängd näring hästen behöver för att leva och må bra, utan att utföra något arbete

Hästen ska under betesgången ha fri tillgång till vatten och det är viktigt att vattenkaren rengörs regelbundet från smuts och alger

Det grovfoder som vi utfodrar hästen med (i form av hö eller hösilage) består av olika gräsarter och baljväxter. Dock är det oftast sammansatt av helt andra gräsarter än det som finns på betet. Det beror på att de gräsarter som finns på betet har för korta strån för att kunna skördas.

bete vatten

De vanligaste gräsarterna:

 • Timotej
 • Ängsvingel
 • Hundäxing

Dessa innehåller inte så mycket protein, men mycket energi. Däremot har baljväxterna högt proteininnehåll och lägre energiinnehåll:

 • Vitklöver
 • Rödklöver
 • Blålusern (kan bara odlas i södra hälften av Sverige)

 

När man ska räkna ut hur mycket grovfoder en häst behöver, är det viktigt att veta hur hög torrsubstansen är. Torrsubstans anger i procent hur torrt grovfodret är, och förkortas ts. Ju lägre torrsubstans grovfodret har, desto mer behöver hästen, och tvärtom.

 • Hö, som helt enkelt är torkat gräs, har en ts på ca 84 %  vilket betyder att 16 % av de består av vatten.
  Även vallens ålder spelar in. Ju längre tid det går innan vallen plöjs upp och sås om, desto mindre näring innehåller gräset.
 • Ensilage är konserverat gräs, d.v.s. ensilerat, som har betydligt lägre ts än hö. Det får genom ensileringen ett lågt PH-värde genom att mjölksyrebakterierna, som redan finns i gräset, producerar mjölksyra. Att PH-värdet är lågt och att miljön är syrefattig gör i sin tur att mögel och bakterier inte kan växa i fodret. Ensilage är vanligare till kor än hästar.
 • Hösilage är inplastat gräs, och har en något högre ts än ensilage. Det skyddas genom att hållas syrefritt i balen och måste användas direkt då balen öppnats. Hösilage är vanligare att utfodra hästar med än ensilage och det är också bättre anpassat till hästen.

Man bör dock vara vaksam med konserverat grovfoder då det finns risk för botulism*. Man ska också vara vaksam för mögel, vilket vanligtvis angriper balen om det råkat gå hål i plasten så att luft kommer in. Mögel kan skada luftvägarna, mag- och tarmkanalerna och andra organ. Om en bal är angripen av mögel på spridda ställen runt om ska hela balen kasseras. Om det bara är mögel på ytan och det inte har spridit sig inåt i balen, ska den angripna delen (dock med stor marginal) kasseras. Det är otroligt viktigt att undersöka balen noggrant för att vara helt säker på att man inte missar något mögel. Är man osäker är det alltid bättre att kassera hela balen.

*Botulism är en förgiftning orsakad av en bakterie som endast växer i syrefattig miljö. Bakterien finns i jord. Giftet som bakterien producerar är botulinumtoxin och den är dödlig för hästar. Om det kommit in döda djur eller jord i balen då den plastats in, kan denna bakterien då överleva i balen och orsaka botulism.

Det finns både små och stora balar, runda och fyrkantiga.
I ett stall med ganska lite grovfoderåtgång, kan det vara bättre med små hösilagebalar.

 

Ju kallare det är, desto längre håller en öppnad bal. Det är viktigt att det inte går hål i plasten på balar som ännu inte ska användas, då de kan bli mögliga. Om en bal öppnats och man inte ska använda den än, finns det särskild ensilagetejp som ska tejpas på direkt efter balen öppnats, vilket gör att det fortsätter hålla tätt. Vanlig silvertejp hjälper alltså inte.

 • Halm är betydligt torrare än alla dessa grovfoder (ca 90% ts).

Halm kan användas som strö i box eller lösdrift men man kan också ha det som foder. Havrehalm smakar godast och bör därför användas om man tänker utfodra med det, medan vetehalm är bättre att strö med hos hästen.

Eftersom halm innehåller väldigt lite näring ska det inte ersätta höet. Det kan däremot användas om man vill hålla hästen sysselsatt utan att behöva ge den mer hö. Särskilt till lättfödda hästar kan man blanda hö och halm.

 

Tabell som visar olika grovfoders foders ts-halt. De blå fälten representerar vattenhalten och siffrorna talar om hur många procents torrsubstans respektive grovfoder innehåller.torrsubstams

Ju lägre torrsubstans grovfodret har, desto mer behöver hästen!