Slowfeedingnät

Ett slowfeedingnät är  ett hönät som förlänger hästens ättid, tack vare att det är så finmaskigt. Hästar är skapta för att äta under en lång tid, vilket vi inte alltid kan tillgodose dem.

Vad gör långa ättider för hästen? slowf

  • Minskar risken för fodersmältningsrelaterade problem
  • Minskar stress, rastlöshet och därmed risken för att utveckla olika olater och stereotypier.
  • Minskar risken för magsår. (Magsår kan vara ett resultat av stress, för lite grovfoder och/eller för korta ättider)

Hästar som äter väldigt fort har nytta av detta nät. Det finns också hästar som sprider ut höet i boxen och sedan trampar runt i det, vilket ofta leder till att de inte vill äta upp det. Dessa hästar har också stor nytta av nätet.

Nätet finns i olika storlekar och hängs oftast upp med två karbinhakar. Nätet kan användas både i hagen och i boxen. Man bör se till att det hängs upp på ett sådant sätt att hästen inte kan råka fastna i det och skada sig. Detta är svårare att göra i hagen än i boxen. Vissa hänger upp näten i ett träd i hagen, med hjälp av ett rep eller en lina, andra har speciella ställningar när nätet fästs fast i hakar som i boxen. Det viktiga är att det inte hänger några rep eller liknande som hästen kan fastna i.

Det positiva med slowfeedingnät i hagen är bl. a. att det minskar risken för sandkolik, eftersom hästen inte får i sig något grus från marken när den äter.