Hästen på vintern

 

Under vintern finns en hel del saker att tänka på och ta hänsyn till som hästägare eller hästskötare. Hur länge ska hästen vara ute? Hur mycket kan man rida? Fryser hästen? Detta är några av de många frågor som hästmänniskor ställer sig.

Utevistelse

Vintertid finns en lag om att hästar inte får vistas utomhus mer än 16 timmar per dygn utan tillgång till ligghall. Där måste också finnas en torr och ren plats för hästen att ligga och vila på, som ses över och underhålls dagligen.

vinter3

 

Då vädret under vinterhalvåret kan variera mycket, kan underlaget i hagarna ta stryk. Ena dagen regnar det, nästa utrbootdag har det frusit osv. Vid halka bör hästen ha broddar, helst på alla fyra ben. Många är rädda för att brodda, p.g.a. skaderisken. Men hos skodda hästar som inte är broddade ökar risken för halka och fläkskador, något som kan vara betydligt allvarligare än broddtramp. Däremot får oskodda hästar bättre grepp vid halka än skodda och obroddade hästar.

 

Vid regn och lera ökar risken för mugg. Det är då viktigt att hålla karlederna så rena och torra som möjligt.

 

Om hästen är broddad och man vill undvika broddtramp kan man låta den ha boots på sig i hagen. Tänk då bara på att hästar som är stallbandage1känsliga för mugg löper ännu större risk att få det om de har boots på sig. Se över hästens ben och gör rent ordentligt varje dag.

Blir besvären av mugg för stora kanske man ska överväga att låta hästen gå utan boots. Man kan istället lägga ett stallbandage om hästens ben och karleder för att skydda muggen mot kyla och även broddtramp.

 

Täcke

Behovet av täcke kan vara väldigt olika, beroende på typ av häst, päls, väderförhållanden, fodergiva etc. T.ex. ärvinter4 kallblodshästar ofta tåligare mot kyla än fullblod eller halvblod. Hästar som är oklippta och har tjock vinterpäls behöver i regel inget täcke. Vid kyla reser sig pälsen och skapar ett luftlager, som isolerar hästen. Om hästen då får ett täcke på sig, plattas hårremmen till och den isolerande effekten minskar. Hästar som däremot är helklippta behöver täcke, då vi genom att klippa dem tagit bort deras naturliga skydd mot kyla.

Hästen både producerar och avger värme. För att producera värme kan hästen äta mer grovfoder, eller skaka och på så sätt få musklerna att öka värmen. För att minska avgivningen av värme kan hästen ta längre och djupare andetag eller stå tätt intill en annan häst.

Ofta är själva temperaturen i sig inte avgörande för hästens behov av tjockare täcke, utan regn och blåst. Även en häst med tjock vinterpäls kan behöva täcke vid sådana väderförhållanden, då pälsen inte skyddar lika bra som enbart vid kyla. En kall, vindstilla och solig vinterdag kan även den klippta hästen stå ute en liten stund utan täcke.

 

Foder & vatten

Som redan nämnt kan en ökad grovfodergiva hjälpa hästen att producera mer värme. I normala fall bör hästar i vila få vinter1en fodergiva som täcker underhållsbehovet, d.v.s. mängden foder hästen behöver för att må bra och hålla ett normalt hull utan att utföra något arbete. Hästar i arbete har utöver underhållsbehovet även ett tilläggsbehov, för att orka arbeta och prestera. Om hästen vid kyla får samma fodergiva som vid varmare temperatur, kan den förlora mer värme än den producerar, vilket gör att den också förlorar både kondition och hull. Fodret som i ”normala fall” ska hålla hästens hull får nu också i uppgift att hålla värmen, vilket gör att givan ofta behöver ökas.

Att hästar behöver mindre vatten på vintern är en myt. Däremot dricker hästen inte gärna kallt vatten, vilket betyder attvinter2 många hästar inte dricker lika mycket vid den kalla årstiden. Att erbjuda hästen tempererat vatten kan man få den att dricka mer och på så sätt minskas risken för kolik.

Har man inte möjlighet att byta hästens vatten flera gånger om dagen, kan man lägga pet-flaskor med varmvatten i hästens vattenhink. Dels håller sig temperaturen något högre under en längre stund, och dels håller sig vattnet mer rörligt och då tar det längre tid innan det fryser. Man kan även ha en s.k. termobar, en balja som värmer upp vattnet så att det inte kan frysa.

 

Kolik

Då det kan vara mycket halt i hagarna om vintern, rör sig inte hästen i samma utsträckning som när underlaget är bra, även om den skulle vara broddad. Har det t.ex. regnat och varit lerigt ena dagen och snöar och är fruset dagen därpå, är underlaget ofta halt eller knaggligt. Hästen blir då mycket försiktig när den tar sig fram, vilket är bra. I kombination med vintervila och ökad fodergiva p.g.a. kylan kan det också orsaka kolik eller korsförlamning. Se till att minska kraftfodergivan om hästen vilar. Även om hästen inte rids på ett tag, försök motionera på ett eller annat sätt, t.ex. ut och promenera eller longera en stund.