Sjukdomar

Tillbaka till Hästen

Nedan hittar du fakta om de vanligaste hästsjukdomarna/skadorna

Botulism

Foderstrupsförstoppning

Fång

Förkylning

Galla

Hornspricka

Hovböld/hovinflammation

sj

 

 

 

 

 

Hälta

Hästinfluensa

Kolik

Korsförlamning

Kvarka

Lymfangit

Mugg & rasp

Pip-has

Ringorm

Senskada

Stelkramp

Virusabort

Överben

 

Vaccination

Man vaccinerar mot hästinfluensa, stelkrampvirusabort och botulism. Det är endast veterinärer som får vaccinera hästen och man ska också få ett vaccinationsintyg efteråt där det står datum och vilket vaccin hästen har fått.

Hästinfluensa – Ge första dosen vid 4 månaders ålder, andra dosen ca 4-6 veckor efter den första och tredje dosen efter ytterligare ca 6 månader. Därefter en gång per år.

Stelkramp – Ge första dosen vid 4 månaders ålder, andra dosen ca 4-6 veckor efter den första och tredje dosen när hästen är ca 1-1,5 år. Därefter, vaccinera hästen med 3 års intervall.

Olika tillverkare kan rekommendera olika vaccinationsscheman. Följ tillverkarnas rekommendationer. 

Virusabort – Vaccination sker  i 5:e, 7:e och 9:e dräktighetsmånaden.

Botulism – Grundvaccinationen är tre sprutor som ska ges med cirka fyra veckors mellanrum, innan hästen har ett fullständigt skydd. Därefter bör det ges i god tid innan man börjar utfodra med hösilage. Detta vaccin är inte obligatoriskt men kan vara bra för hästar som äter hösilage.

_______________________________________________________________________________________

Ordlista:

Symptom = Sjukdomstecken
Diagnos = Sammanställning av djurets tillstånd eller en fastställd sjukdom
Prognos = Sjukdomens fortsatta förlopp

Anamnes = Sjukdomshistoria. Är viktig när man ska ställa diagnos

Epizooti = Sjukdom som klassas som mycket smittsam antingen mellan djur eller från djur till människa. Sjukdomen ska utgöra ett allvarligt hot mot djurs eller människors liv och ska också innebära stora ekonomiska konsekvenser för samhället. Alla epizootier är anmälningspliktiga till Jordbruksverket men det finns också anmälningspliktiga sjukdomar som inte räknas som epizootier.

Epizootilagen = Sjukdomar som går under denna lag är anmälningspliktiga då de är mycket smittsamma. Det betyder att varenda fall av en sådan sjukdom måste anmälas till Jordbruksverket. Det finns dock sjukdomar som är anmälningspliktiga utan att vara epizootier.

Infektion = Hästen har blivit angripen av något utifrån; virus, bakterie eller svamp

Inflammation = Kroppens svar på infektionen. Kan ge svullnad, värme, värk och feber.

Inkubationstid = Från att hästen smittats till att den insjuknar

Toxin = Gift

Zoonos = Sjukdom som sprids mellan människa och djur

 

Vi har ett samarbete med Veterinärerna i Svenljunga! Läs mer här