Botulism

Botulism orsakas av en bakterie, Clostridium botulinum. Bakterien växer i syrefri miljö och producerar ett nervgift som är dödligt för hästar.

Vid användande av hösilage, som är inplastat och därmed syrefritt, riskerar man botulism. Det är när jord eller döda djur, t.ex. sork, kommer med vid inplastningen, som tillväxten av bakterien sker inne i balen. Giftet som denna bakterie producerar gör hästen förlamad och hästen dör när det sedan drabbar hjärta och lungor.

Bakterien är relativt ovanlig men man kan vaccinera.

Om hästen fått i sig bakterien tar det bara några timmar innan den blir sjuk. Det finns faktiskt fall där hästarna gått att rädda då de fått tidig behandling men det är mycket ovanligt. Botulism smittar inte. Däremot kommer varje häst som ätit från den angripna balen med all säkerhet att drabbas. Botulism är anmälningspliktig, men är ingen epizooti eftersom den inte smittar.

Symptom är trötthet, dålig aptit, stel gång och darriga muskler, svårt att svälja. Musklerna blir så småningom så svaga att hästen inte kan resa sig och tillslut kvävs den. Hela förloppet kan ta ett par- tre dygn.

 

Läs mer om hösilage här

Tillbaka till Sjukdomar