Fång

Fång är en vanlig diagnos som visar sig i hovarna. Det blir en inflammation i hovens lamellager och sula, vilket orsakar hälta. Alla hästar kan drabbas av fång. Det drabbar oftast framhovarna eftersom att hästen bär större delen av sin vikt med dem.

Det finns tre typer:

  • Utfodringsfång

Orsakas av störningar i tarmfloran, pga. t.ex. ett högt kolhydratintag, för mycket kraftfoder, snabba foderbyten eller ett alltför kraftigt bete tidigt på sommaren. Detta gör att gifter frigörs, når ut i blodet och går vidare ner till fötterna, där det finns gott om blodkärl. Ett föl vars mamma har ätit mycket kraftfoder under dräktigheten löper större risk att senare i livet få fång.

  • Överbelastningsfång

Om hästen är halt på ett ben, ökar trycket på den motsatta hoven. Detta i sin tur kan orsaka fång.

  •   Förlossningsfång

Orsakas av kvarbliven efterbörd i samband med fölning. Om stoet inte släpper efterbörden ligger den kvar och släpper ut bakterier och gifter i blodet. Detta påverkar cirkulationen i hovarna.

 

Akut fång är en inflammation i hovens tå-del. Hovarna är varma och man känner tydligt en ökad puls. För att avlasta framhovarna ställer sig hästen mer på trakterna i den klassiska ”fångställningen”. Bakbenen ställs mer in under hästen och frambenen ställs framför hästen. Hästen får också feber och svettas. Kontakta veterinär när du upptäcker detta symptom. Kyl hovarna med kallt vatten i minst 20 minuter. Endast en enstaka kylning har ingen effekt, så kyl hästen upprepade gånger. Ställ hästen på boxvila med en hög spånbädd för att det ska vara mjukt för hästen. Ta genast bort allt kraftfoder och ge endast grovfoder, gärna med låg proteinhalt.

 

Ibland kanske man misstänker att hästen kommer att få fång, om den t. ex. fått i sig alltför stora mängder kraftfoder. Om man då kyler benen innan några symptom visat sig, kan detta t. o. m hindra fång. Kyla kan däremot aldrig bota fång, men cirkulationen hindras och därmed hindras toxinerna från att komma ner till hoven.

Kronisk fång kommer mer smygande och kan bero på brister i hovvården. Men det kan också utvecklas från akut fång som aldrig blir behandlad. Ändringarna i hoven blir kroniska. Hästen sätter först ner trakterna och sist tån. Tån ömmar för visitertång.

Det finns flera grader av fång, från knappt märkbar till att hästen inte vill röra sig alls eller inte ens vill stå upp.

Rådfråga alltid veterinär och hovslagare om fortsatt behandling, oavsett kronisk fång eller ej. En häst som en gång drabbats av akut fång och tillfrisknat, löper stor risk att drabbas igen. Håll den ”friska fånghästen” fortsatt frisk genom att motionera den regelbundet för att undvika övervikt, vänj den successivt vid foderbyten och bete och ta bort kraftfodret vid eventuella viloperioder. Ta också hjälpa av en duktig hovslagare. Det är viktigt att ta reda på orsakerna till insjuknandet och ta bort dessa för att minsta risken att drabbas igen.

Tillbaka till Sjukdomar