Hästinfluensa

Hästinfluensa är en sjukdom orsakad av ett virus och är anmälningspliktig till Jordbruksverket. Unghästar och ovaccinerade hästar löper större risk att drabbas. Den vaccinerade hästen får väldigt lindriga eller inga symptom alls medan den ovaccinerade hästen kan drabbas allvarligare och få följdsjukdomar som lunginflammation och hjärtmuskelinflammation. Sjukdomen finns i hela världen förutom Island och Nya Zeeland.

Inkubationstiden, från att hästen smittas till att den insjuknar, är vanligtvis 2-3 dygn men kan också vara endast ett dygn och som mest 10 dygn.

Sjukdomen smittar direkt mellan hästarna, via luftvägarna eller hosta, men också indirekt via utrustning etc. Sjukdomen kan inte smittas till människor.

Symptom är feber i ca ett dygn (upp till 41 grader), rinnande och klar snuva, trötthet, stela muskler och torr hosta. En virusinfektion som denna kan lätt övergå i bakterieinfektion p.g.a. att hästen är mer nedsatt. Typiskt för en bakterieinfektion är en tjock, gul snuva och feber till och från i några dagar. Antibiotika hjälper mot bakterieinfektioner men däremot inte mot virus.

I lindrigare fall av hästinfluensa behövs ingen behandling, endast vila i ca 3 veckor. Man ska då dagligen ta hästens temperatur. Om hästen vilar minskar smittan eftersom att mindre virus utsöndras då. Vilan gör också att hästen återhämtar sig snabbare och minskar risken för följdsjukdomar. Isolera stallet i minst två veckor efter att temperaturen blivit normal för att vara säker på att smittan inte förs vidare.

Man ska alltid kontakta veterinär vid hästinfluensa, samt om hästen drabbas av en bakterieinfektion.

När alla hästar är friska, rengör och desinficera stallet.

 

Tillbaka till Sjukdomar