Kvarka

Kvarka är en smittsam luftvägsinfektion där andningsvägarna och lymfkörtlarna angrips. Sjukdomen orsakas av en bakterie, Streptococcus equi. Det är vanligast att unghästar drabbas. Bakterien finns i näsan och sprider sig genom att den sjuka hästen hostar och frustar. Det kan smitta direkt, genom att två hästar hälsar på varandra i stallet eller i hagen, men det kan också smitta indirekt, via foder, hinkar, stallinredning eller människor som vistas i stallet.

Symptomen kan vara lindriga såsom feber, varigt näsflöde, hosta, dålig aptit och trötthet. Det kan också bli allvarligare och ge svullna lymfknutor vid ganascherna och bölder som kan brista. Inkubationstiden, från att hästen smittas till att sjukdomen bryter ut, är 2-10 dagar.

Kvarka går under epizootilagen, d.v.s. den är anmälningspliktig. Man måste då anmäla alla fall av sjukdomen till Jordbruksverket.

Om hästen inte behandlas kan en komplikation uppstå, s.k. kastad kvarka. Då sprids infektionen i kroppen via blodet och lymfsystemet och skadar inre organ. Symptom på kastad kvarka kan vara feber och kolik som är återkommande och hästen kan tappa i hull.

Anasarka är en annan komplikation som orsakar inflammation i blodkärlen. Symptomen är vätskeansamlingar som uppkommer fläckvis över kroppen och blödningar i slemhinnorna i mun, näsa och ögon.

Både kastad kvarka och anasarka kan i värsta fall ha dödlig utgång.

Förebygga/behandla

Håll unghästar, avelsston och föl borta från tävlingshästar som är ute mycket och drar på sig smittor.

Hästar som är insjuknade ska isoleras från friska hästar. Den person som tar hand om de sjuka hästarna bör inte vistas hos de friska hästarna. Hästar får varken flytta till eller från det ”insjuknade stallet” förrän 20 dagar efter sista symptomet visats.

Desinficera stallet med t.ex. Virkon efter en smitta. Bakterierna kan nämligen överleva i dessa miljöer flera månader och smitta igen. Om en hästtransport har använts av sjuk häst, rengör och desinficera den också.

Veterinären tar ett prov för att odla fram kvarkabakterier. Ibland får man ta flera prov på samma hästar innan man får fram bakterien. Veterinären kan ibland sätta in antibiotika.

Rådgör med veterinär om när du kan börja träna din häst igen. Det är viktigt att inte gå för fort fram.

 

Tillbaka till Sjukdomar