Ringorm

Ringorm är en svampsjukdom som orsakas av trådsvampar, dermatofyter. Svampsporerna smittas direkt mellan hästar och indirekt genom stallmiljö och utrustning. Det kan också smitta mellan häst och människa. Sporerna kan överleva i månader eller år på t.ex. utrustning och fortsätta infektera djur och människor.

Inkubationstiden, från att hästen blivit smittad till att det bryter ut, kan vara alltifrån 4 till 70 dagar. Den smittar mycket fort, särskilt i fuktigt väder.  Det är därför vanligast med ringorm under höst/vinterperioden. Unghästar löper större risk att drabbas. Har man en gång blivit drabbad, utvecklar man viss immunitet.

Symptomen är små svullnader i huden som uppkommer fläckvis och där pälsen faller av. Dessa fläckar är ungefär lika stora som en 1-krona och de kan orsaka klåda.

Huvudet, halsen och bålen angrips oftast. Rykta inte en smittad häst, då sprids det ännu mer. Desinficera ryktborstarna etc. och låna inte borstar från någon annan.

Om fläckarna sitter där sadeln/sadelgjorden/selen ska vara så bör man ta det lugnt med ridning/körning tills de läkt.

 

Tillbaka till Sjukdomar