Virusabort

Virusabort är en mycket smittsam sjukdom som orsakas av ett herpesvirus kallat EHV-1.

Dräktiga ston är känsliga för infektion under senare delen av dräktigheten. När stoet smittas, blir också fölet smittat. Antingen kastar hon fölet eller så föda fölet men dör kort därefter, oftast p.g.a. lunginflammation. Då stoet har kastat är fostret och efterbörden väldigt infekterade med detta virus och kan smitta lätt. Viruset dör dock ganska fort efter detta, men stoet kan fortfarande smitta vid sin första brunst. Håll därför stoet isolerat från andra hästar under den tiden. För att veta om det var virusabort som orsakade kastningen kan man obducera fölet och ta prover. Om provsvaret visar att det var virusabort ska detta genast anmälas till jordbruksverket, eftersom denna sjukdom går under epizootilagen (den är anmälningspliktig).

Stoet kan återigen betäckas vid andra brunst.

Viruset kan vila i kroppen under en längre tid och sedan aktiveras om hästen hamnar i en väldigt stressig situation, som t.ex. en lång transport. Det dräktiga stoet för i samband med detta över smittan till fostret. Det finns också tysta smittbärare, som bär på viruset utan att visa symptom och smittar med utandningsluften.

Andra hästar som drabbas får luftvägsinfektion. De får feber, inflammation i slemhinnorna i ögonen, inflammation i andningsorganen, rinnande ögon och näsa, hosta, försämrad aptit, ibland diarré och svårt att kissa.

Det kan också ge neurologiska symptom då hjärnan och ryggmärgen har angripits. Då blir de vingliga, trötta, loja och kan få svårt att kissa.

Vaccinera för att förebygga denna sjukdom! Kontakta veterinär vid minsta misstanke om virusabort. Håll unghästar, dräktiga ston och föl borta från tävlingshästar, då unghästar är extra känsliga och tävlingshästar kan vara smittbärare.

 

Tillbaka till Sjukdomar