Kapson

En kapson är en nosgrimma med ringar på, i vilka man fäster tyglarna eller longerlinan istället för ett bett. Det finns kapson med två eller tre ringar. Vid longering använder man den med tre ringar, då man fäster longerlinan i den ring som är i mitten på nosryggen.

Kapsonen är skonsam då man inte riskerar att dra hästen i munnen. Till unghästar kan man t.ex. börja med kapson då de ska longeras, om de inte är vana vid bett. Själva nosgrimman kan antingen bestå av ett fast järn eller en kedja. Om det är fast järn, blir det väldigt skarpt och kan vara skadligt för nosryggen om den används fel. Kedjan är däremot betydligt mildare.

Tillbaka till utrustning