Lägg ett arbetsbandage

bandageAtt linda hästens ben inför ridning, alltså lägga ett arbetsbandage, gör man för att skydda benen och ge ett bra stöd till senor och leder. Ett bandage formar sig bra runt hästens ben och ger därför ett bättre stöd än benskydd. Men för att bandaget ska fylla sitt syfte är det viktigt att det är lindat på rätt sätt. Annars kan det göra mer skada än nytta.

En grundläggande regel är att både lindor och ben är rena och torra, för att undvika skav och irritation i pälsen och huden. En annan viktig regel är att benen blir lindade lagom hårt. För hårt lindat bandage kan skapa obehagligt tryck på hästens ben och i värsta fall leda till att senorna skadas, vilket kan bli mycket allvarligt. Är det däremot för löst, kan snubblalindorna kan glida ner och i värsta fall lossna och fastna i föremål eller blir trampade på av hästen själv. Detta kan leda till att hästen går omkull. Om hästen trampar på lindorna eller om de fastnat någon annanstans, kan de dessutom dras åt mycket hårt om hästens ben och orsaka allvarliga skador.

Bild från boken ”Hästhållning i praktiken”

Att linda benen korrekt är något som kan ta tid att lära sig och det är viktigt att det blir rätt gjort. Ta hjälp av någon som kan! Linda inte om du själv är osäker på om det blir rätt. padd

Lindan ska börja strax under framknäet eller hasen och gå ner till ytterska spetsen på kotan. Börjar den för högt upp kan den hindra hästen från att böja knäleden. Om man har elastiska lindor, krävs att man har en padd närmast benet. Däremot kan fleecelindor användas utan padd. Det är lättare att råka linda för hårt med elastiska lindor än med fleecelindor och det kan även bli ojämnt och skapa obehagligt tryck på benet. 

Bilden visar en padd

När man börjar linda, ska änden vara riktad framåt och lindan ska rullas bakåt. På detta vis dras lindan åt något varje gång den går över framsidan av skenbenet, i stället för baksidan där den känsliga ytliga böjsenan sitter.

linda1linda2

linda3linda4

SE FILM

Det är viktigt att lindan är jämnt fördelad och ligger slätt mot benet. Det är också viktigt att den inte lindas för långt upp eller för långt ner, då den bara kommer hindra hästens rörelser.

När man tar av lindorna, bör man se till att göra det så fort som möjligt, för att undvika olyckor och skador. Att sitta för länge på huk bredvid hästen och där nere försöka linda upp lindan är onödigt. Ta istället av lindorna och lägg dem åt sidan tills hästen är färdigskött efter ridningen. Därefter kan man lägga tid på att ev. göra rent och linda upp lindorna snyggt. När man lindar upp lindan är det viktigt att den rullas upp åt rätt håll, för att den nästa gång ska kunna fästas fast. Man vill inte linda ett ben och sedan upptäcka att kardborrebandet sitter åt fel håll, för att då behöva linda om från början igen. För att kardborren inte ska slitas ut kan man först rulla ihop bandet med taggiga sidan inåt, sedan vända på lindan och rulla upp hela lindan åt motsatt håll.

SE FILM 

Till utrustning