Lösgjordhet del 1 – psykisk avspändhet

Läs även kapitlet Lösgjordhet del 2,
Variera ridningen
Igångsättning

Lösgjordhet är ett av de första stegen i utbildningsskalan. Det är en förutsättning för att hästen ska kunna arbeta i en bra form och så småningom kunna utföra svårare dressyrrörelser, alternativt klättra högt i hoppklasserna. En häst som är spänd och som inte arbetar på rätt sätt, bygger inga muskler och blir därför ingen hållbar ridhäst.

Det är individuellt hur lång tid det tar för en häst att bli lösgjord, men det är viktigt att man ger hästen den tid den behöver, annars får man motsatt effekt och skapar spänningar i stället för att ta bort dem. 20 minuter är den kortaste tid du bör ge din häst att värma upp.

Framför allt på morgonen då hästen har stått i boxen hela natten, kan det ta lite extra tid för den att bli uppvärmd. Det beror på att blodcirkulationen i arbetsmuskulaturen inte kommit igång än. medlem 4

Psykisk avspändhet
Lösgjordhet innebär till viss del att hästen är uppvärmd, musklerna är uppmjukade och hästen går i en låg form till att börja med. Men det är inte bara det fysiska som spelar roll. Minst lika mycket handlar det om att hästen är psykiskt avspänd.

Om hästen är psykiskt avspänd eller inte beror till stor del på ryttaren eller den som vanligtvis hanterar hästen. Om man som ryttare är stressad redan vid sadling och tränsning, och fortsätter vara stressad, får man också vara beredd på att uppvärmningen på ridbanan tar längre tid och att hästen upplevs svårare att få lösgjord. Man får inte glömma att hästen på sätt och vis är ryttarens spegel och att ryttarens dagsform påverkar hästen. Om ryttaren är stressad, blir hästen i sin tur stressad.

skog
Om du går i en mörk skog, vilken sorts person vill du ha
med dig att hålla i handen? En person som utstrålar
trygghet och håller din hand stadigt men avslappnat,
 eller en som själv är mörkrädd och håller i dig krampaktigt?

Man måste dock komma ihåg att hästar är individer precis som vi människor och att alla inte är stöpta i samma form. Vissa hästar har nerverna mer på utsidan och är alltså lite mer ”spända av naturen”. Det behöver inte på något sätt betyda att en sådan häst mår dåligt och blir felhanterad. Det betyder bara att det kanske behövs lite extra tålamod och lite längre tid för uppvärmning, t.ex. Det gäller att hitta ett bra system och komma på någon bra ridövning som funkar för just den hästen.

 

Hur ser hästens vardag ut?

Hur hästens liv och vardag ser ut i stort är också en faktor som påverkar. Hästen är ett vanedjur och är beroende av rutiner. Det är alltså inte bara ridningen utan hela hästhållningen som spelar in.

Hästen behöver:

  • Regelbunden motion
  • Rätt sorts foder i lagom mängd
  • Foder på regelbundna tider
  • Daglig utevistelse i lämplig hage
  • Daglig visitation och omvårdnad
  • Väl tillpassad utrustning
  • En lugn stallmiljö

Om hästen lever i en stökig miljö där dessa punkter inte uppfylls, har man redan här gjort det svårare för sig att nå
framgång i ridningen. En understimulerad häst med en dålig sadel, för skarpt bett, som får lite foder och står i ett stökigt stall med bristande rutiner kan omöjligt bli psykiskt avspänd.

Alla stall har sina olika rutiner. I vissa stall har hästarna mycket utevistelse i stora hagar där hästarna går i flock. I andra stall kanske hästarna endast är ute i några få timmar och kanske går de en och en i småhagar. Inget av det är mer rätt eller fel, då olika hästar har olika behov. Så länge hästen trivs, har rutiner och trygghet i sin vardag och får rätt sorts ridning, blir den lösgjord och trevlig att rida.

Det gäller att som hästägare se till hästens bästa och försöka anpassa ridning, stall, foder etc efter hästens behov.