Avståndstabell

Ett relaterat avstånd är två hinder mellan vilka man rider tre till sju galoppsprång. Är det fler än sju, räknas det som en ny anridning, vilket innebär att de hindren inte står i relation till varandra utan är två helt fristående hinder. Är det antingen ett eller två galoppsprång, kallas det kombination.

När man ska räkna galoppsprången mellan hinder, börjar man räkna efter att hästen har landat. Det kan underlätta om man precis i landningen räknar noll, för att inte av misstag räkna själva språnget över hindret. Man slutar räkna precis före avsprånget till nästa hinder.

Nedan finns en avståndstabell för antal galoppsprång och meter mellan två hinder. Siffrorna 1-7 på översta raden anger hur många galoppsprång det är och siffrorna under anger hur många meter det behöver vara mellan hindren.

Antal galoppsprång

1

2 3 4 5 6 

7

Avstånd
angett
i meter
Storhäst

7-8

10-11

14-15

 

17-18

 

20,50-21,50

24-25

27,50-28,50
D-ponny 6,30- 7 9,50- 10

13-14

16,25-17 19,50-20,5

23-24

26-27

C-ponny 5,90- 6,30 8,70-9,10

12-13

15-16

18-19

21-22

24-25

B-ponny

5,30-5,70 7,80-8,20 11-12 13,75-14,7 16,50-17,5 19,25-20,2

22-23

 

Avstånd mellan travbommar

Storhäst: 1,10 – 1,30 m
D-ponny: 1 – 1,10 m
C-ponny: 0,90 – 1 m
B-ponny: 0,80 – 0,90

Avstånd mellan galoppbommar

Storhäst: 3 – 3,50 m
D-ponny: 2,75 – 3 m
C-ponny: 2,50 – 2,75 m
B-ponny: 2,25 – 2,50 m