Hoppningens 5 ledord

Hoppningen har 5 ledord som man bör sträva efter för att ridningen ska bli så bra som möjligt och därmed ge hästen de bästa förutsättningarna. Ledorden kommer i en bestämd ordning:

1.Vägen
2.Balansen
3.Tempot
4.Rytmen
5.Distansen

1. Prio ett! Hästen måste hinna se hindret i tid, man måste hitta rätt linje så att man rider mot mitten av hindret, ha hästen mellan hjälperna och få en bra väg efter hindret.

2. Ryttaren får en bra balans genom en sits som är stadig men följsam. Har ryttaren en dålig sits och balans, påverkar det även hästens balans. Det krävs också att vägen rids noggrant för att hästen ska vara i balans.

3. Ett jämnt tempo krävs för att både häst och ryttare ska kunna bedöma avsprångspunkten. Tempot måste vara lämpligt för den bana man hoppar och oavsett tempo måste galoppens kvalitet behållas.

4. Om vägen, balansen och tempot är bra, blir också rytmen bra. Rytmen är regelbundenheten och jämnheten i galoppen, hela banan runt.

5. Distansen är avsprångspunkten. Rätt väg, balans, ett bra tempo och rytm är förutsättningarna för att distansen ska stämma. Distansen blir alltså resultatet av dessa. Men ibland uppstår missförstånd mellan häst och ryttare, vilket betyder att om distansen inte blir som ryttaren har tänkt sig, räddas språnget av att de 4 ledorden ovan har följts. Banan kan då fortsätta ridas rytmiskt och balanserat.

Det är viktigt att man börjar i rätt ände när man hoppar. Försöker man hitta distansen innan man ens har funderat över vägen, balansen, tempot och rytmen, har man bara tur om man hittar den. En orytmisk och obalanserad runda är inte behagligt varken för häst eller ryttare och leder heller inte till några framgångar i hoppningen.