Trav, lättridning del 2

Rätt nedsittningsbentrav ordning

Att rida lätt innebär att man står upp vartannat steg. Detta innebär också att man inverkar mycket mer på hästen det steg man sitter ner, eftersom man då omsluter hästen med säte och skänkel. Exakt vilket ben hästen sätter ner när man sätter sig/ställer sig upp är viktigt, framför allt på böjt spår.

Eftersom traven är en diagonal gångart, där hästen sätter ner de diagonala benparen samtidigt, kommer det ena benparet belastas mer då ryttaren sätter sig ner.

De benen man sätter sig ner på, kallas nedsittningsben, men man kan även säga att man sitter på rätt eller fel diagonal (då menar man alltså det ena diagonala benparet).

För att sitta på rätt nedsittningsben, ska man sätta sig ner när ytter fram och inner bakben är i marken. Då reser man sig också upp samtidigt som det inre bakbenet reser sig. Som ryttare kan man kontrollera detta genom att kika ner på ytter framben, dock är det inner bak som är det viktiga benet, men det ser man ju inte själv uppifrån hästen. Sitter ryttaren på fel nedsittningsben, kommer denne sätta sig ner just då inner bak ska lyftas, vilket gör att det benet trycks ner igen och steget blir kortare.

Som sagt gäller detta på böjt spår.

Om man sitter på fel nedsittningsben, måste man också sitta om, eller byta diagonal. Då sitter man ner ett extra steg i sadeln (eller står ett extra steg). När man byter varv, måste man då även sitta om, för att det ska bli rätt i det nya varvet. Detta innebär också att om man rider lika mycket i båda varven, så belastas båda diagonala benparen lika mycket. Om man rider ut i naturen, där man som mest rider rakt fram, är det av samma anledning viktigt att sitta om då och då, om man travar mycket.

 

Läs och se en film om hästens gångarter här

Se fler filmer om sits & balans:
Den lodräta sitsen
Sitsträning på lina i lätt sits
Lättridning i 3-takt
Trav lättridning del 1